Intensivkursus om kunsten at leve i glæde  og at dø med fred

Om at drage omsorg for os selv og andre ved dødstidspunktet

Kursets handler om

  •  At forholde sig til egen sorg, kriser, smerter og dødelighed, for at udvikle større livskvalitet og for at kunne have  med døende mennesker at gøre, uden selv at miste livsmod og glæde.

  •  At få kendskab til forskellige religioners syn på åndelig hjælp til døende.

  • At få kendskab til faktorer, der har betydning for smerte, samt fysisk pleje af døende mennesker.

  • Buddhismens syn på dødsprocessen og åndelig hjælp. 

Kurset er åbent for alle, der enten selv ønsker at forberede sig på egen eller familiemedlemmers død, eller som gerne vil være frivillig i Medicin Buddha's Lysende Klare Land.


Indhold

  • Kommunikation, aktiv lytning, terapeutisk berøring.
  • Kriseteori og reflektioner over udviklingsmuligheder i kriser.
  • Svære følelser. Døden og det at dø.
  • Forholde sig til egen dødelighed.
  •  Pleje af den døende. Smerte.
  • Forskellige perspektiver på åndelig smerte og åndelig hjælp.

 Form

Oplæg, refleksioner, samtaler, diskussioner ogøvelser.

Varighed

 3 weekends. 

Næste kursus:

Modul I 22. + 23. SEPTEMBER 2018, begge dage 11-17

Modul II 6. + 7. oktober 2018, 11-17 og 11-16

Modul III 3. + 4. november  2018, 11-15 og 11-16

Foreslået donation 650 kr pr. weekend.

Kontakt Maria Damsholt 51 28 08 58 for nærmere beskrivelse af hele kurset.

Max 8 personer.

 

 

 

 

 

 

 
 
Mandala for Foundation for the Preservation of the Mahayana Buddhism.

Mandala for Foundation for the Preservation of the Mahayana Buddhism.